احداث سازه و تاسیسات جانبی تلمبه خانه بهمراه تهیه و نصب پمپها و تجهیزات الکنرومکانیکال در نصیرآباد باغستان

مناقصه

98/10

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.