احداث سازه آشغالگیر و لانگ ترم بهمراه تهیه تجهیزات حمل بارگیری و نصب و راه اندازی مجدد پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهریار ASP

مناقصه

98/15

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.