خرید و اجرای بخشی از خط اصلی مرکزی فاضلاب شهریار از میدان جهاد تا چهار راه کهنز به طول 1955 متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی (45متر لوله رانی با لوله بتن پلیمر فاضلابی)"

مناقصه

98/24

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.