طراحی، تهیه، تدارک، ساخت، نصب، اجرا، راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه پکیج تصفیه آب به ظرفیت 120 لیتر بر ثانیه از خطوط انتقال آب خام (از آبگیر بیلقان تا تصفیه خانه شماره 1 تهران) در مخزن سرخه حصار شهر قدس(به روش طرح و ساخت)

مناقصه

98/18

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.