انجام خدمات مربوط به نظافت اماکن نگهداری از فضای سبز سرویس دهی آبدارخانه و انجام بخشی از خدمات حوزه فنی و اداری

مناقصه

98/14

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.