تجدید مناقصه اجرای لوله گذاری به طول 10825 متر با لوله پلی اتیلن و چدن داکتیل در باغستان

مناقصه

98/16/37ت/

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.