خرید، بارگیری، حمل و تحویل 6500متر لوله چدن نشکن (داکتیل)500 میلیمتری ضد زلزله به همراه واشر تایتون(1084حلقه ) واتصالات چدنی(از کلیه تامین کنندگان

مناقصه

99/66

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران