پروژه های تحقیقاتی انجام شده

پروژه های پژوهشی انجام شده

بررسی فنی و اقتصادی طرح مخازن آب بتنی بصورت یکپارچه (بدون درز انبساط)

Report-Res.pdf

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.