وحیدیه (اطلاعات پایه و فنی )

 بخشهای مختلف منطقه وحیدیه


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی: ناصر کولیوند
پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir
آدرس امور
: جاده شهریار رباط کریم  -  وحیدیه بلوار امام خمینی  خ اداره گاز - امور آب و فاضلاب وحیدیه  تلفن
تماس:02165636005     
  

 

 مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: بهرام مرادیانی  ( شماره تماس 02165636005)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

مسئول فنی و بهره برداری : اسماعیل محمد قاضیانی (شماره تماس 02165636005)

تلفن تماس امداد و حوادث: 65636004


محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به بردآباد شهریار از غرب به روستای بوکه از جنوب به فرارت و
رباط کریم و از شرق به جاده شهریار- رباط کریم محدود می شود .

 

 

 

 

    
اطلاعات فنی و پایه:
    

عملکرد کل سال1397

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

49136

2

جمعیت کل

نفر

49680

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

7894

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

75

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

10

6

تعداد کل مخازن

باب

1

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

5000

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

1

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

560

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

9

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

3174840

12

تعداد چاههای کل

حلقه

9

13

تعداد کل پرسنل

نفر

11