وحیدیه (اطلاعات پایه و فنی )

 بخشهای مختلف منطقه وحیدیه


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی: محمدرضا عباسی
پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir
آدرس امور
: جاده شهریار رباط کریم  -  وحیدیه بلوار امام خمینی  خ اداره گاز - امور آب و فاضلاب وحیدیه  تلفن
تماس:02165636005     
  

 

 مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: رضا شیرازی ( شماره تماس 02165636005)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

مسئول بهره برداری : وحید غیاثوند( شماره تماس 02165636005)

تلفن تماس امداد و حوادث: 65636004

واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

مسئول فنی : اسماعیل محمد قاضیانی (شماره تماس 02165636005)

 
محدوده جغرافیائیمنطقه : از شمال به بردآباد شهریار از غرب به روستای بوکه از جنوب به فرارت و
رباط کریم و از شرق به جاده شهریار- رباط کریم محدود می شود .

 

 

 

 

    
اطلاعات فنی و پایه:
    

عملکرد سال1396

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

46934

2

جمعیت کل

نفر

47756

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

7853

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

74

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

10

6

تعداد کل مخازن

باب

1

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

5000

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

1

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

560

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

10

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

3157838

12

تعداد چاههای کل

حلقه

10

13

تعداد کل پرسنل

نفر

9

 
 
 
 
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.