صباشهر(اطلاعات فنی و پایه)

 بخشهای مختلف منطقه صباشهر


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا واثقی
پست الکترونیک:@wtown.tpww.ir
آدرس امور
: شهریار- بلوار امام خمینی-  بلوار تاجیک - صباشهر-امور آب و فاضلاب صباشهر تلفن
تماس:65627848


مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین:جلال رضایی مسعود ( 65623455)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

مسئول بهره برداری:علیرضا مهدیون  65626100

 تلفن تماس  امداد و حوادث    65763822
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات
 مسئول فنی: اکبر محمدی احمر  65626100
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال اسد آباد شهریار از غرب به شاهدشهر از جنوب به اورین رباط کریم و از شرق به الورد محدود می شود .

  
  
اطلاعات فنی و پایه منطقه :
   عملکرد کل سال1397

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

54068

2

جمعیت کل

نفر

54936

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

11913

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

108

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

18

6

تعداد کل مخازن

باب

3

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

10100

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

1958

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

12   

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

5250473

12

تعداد چاههای کل

حلقه

18

13

تعداد کل پرسنل

نفر

12