شهرقدس ( اطلاعات فنی و پایه)

بخشهای مختلف منطقه  شهرقدس

مشخصات مدیر منطقه:

نام و نام خانوادگی: بهزاد رضوانی

پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir

آدرس امور: کیلومتر20 جاده قدیم کرج- شهرقدس بلوار 45 متری  انقلاب- بلوار مصلی- خ مفتح-جنوبی-امور آب و فاضلاب شهرقدس

تلفن تماس: 46824900


مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
نام و تلفن تماس  مسئول مشترکین : آیدین نجمی  46853454
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

نام و شماره تماس مسئول  بهره برداری :

اصلانی پور _09191963653

 تلفن تماس امداد و حوادث : 46826686
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

نام و شماره تماس مسئول فنی :

غلام حسن حاج حیدری _ 09125752479

محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به جاده قدیم کرج از غرب به معادن شن و ماسه از جنوب و شرق به کمربندی شهریار- شهر قدس محدود می شود .

 اطلاعات فنی و پایه :

  
عملکرد کل سال1397

 

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

378618

2

جمعیت کل

نفر

384964

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

53158

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

263

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

76

6

تعداد کل مخازن

باب

8

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

41350

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

5

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

2540

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

45

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

27531675
 12  تعداد چاههای کل حلقه   46
13   تعداد کل پرسنل  نفر 60