اندیشه (اطلاعات پایه و فنی)

بخشهای مختلف منطقه  اندیشه


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی: علی مرادی
آدرس امور :اندیشه فاز 3 -خیابان آزادی -نرسیده به پمپ بنزین- روبروی پارک -امور آب و فاضلاب اندیشه   
تلفن تماس:02165344941
                
 
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: خانم حسینی  تلفن تماس 02165344885
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

 مسئول بهره برداری و فنی: غلامرضا یوسفی /شماره تماس02165344881

واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

 

تلفن تماس امداد و حوادث:65542523

 andishe  

 


اطلاعات فنی و پایه:
        

عملکرد  سال1397

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

132207

2

جمعیت کل

نفر

132551

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

10652

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

197

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

24

6

تعداد کل مخازن

باب

4

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

15500

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

1440

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

16

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

11015056

12

تعداد چاههای کل

حلقه

20

13

تعداد کل پرسنل

نفر

23

 
      
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.