آشنایی با شیوه های شناسایی و وظایف مامورین قرائت کنتور آب

لطفا برای تماشای فیلم بر روی تصویر کیلیک کنید

ax

موشن گرافی

 

لطفا برای تماشای موشن گرافی بر روی تصویر کیلیک نمایید

ax

انیمیشن ها

برای تماشای انیمیشن ها بر روی تصاویر آن ها کیلیک نمایید

 

ax  انیمیشن آب
 ax  انیمیشن فاضلاب

فیلم های آموزشی مدیریت مصرف

ax ax

فیلم های دیرین دیرین

دیرین1
دیرین2
دیرین3
دیرین6
دیرین5
دیرین4
دیرین1
دیرین2
دیرین3
دیرین6
دیرین5
دیرین4
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.