مدارک مورد نیاز

 

مدارک لازم جهت پاسخ به استعلام محضر و صدور مفاصاحساب   :

 1-  نامه دفترخانه که در ان پلاک ثبتی و شماره اشتراک قید گردیده باشد

 2- آخرین قبض آب بها و و تعهدات پرداختی

 3 پایان کار یا صورتجلسه تفکیکی و پروانه ساختمانی واحدهای احداثی قبل از مورخه 1/1/70

 4-اصل سند مالکیت یا پنجاق

 

مدارک لازم جهت تغییر نام پرونده :

 1- اصل و تصویر سند مالکیت یا بنچاق چنانچه ملک فاقد سند مالکیت باشد

2 - رضایت نامه محضری سایر مالکین در مجتمع ها ( یک نفر به نمایندگی از سایر مالکین )

3-ارائه اصل اسناد مالکیت سایر واحدها

4- آخرین قبض آب بها ء مصرفی

 

مدارک لازم جهت اصلاح قرارداد (بررسی تعداد واحد ،نوع کاربری ،میزان عرصه و اعیان ،اصلاح کد آب بهاء،ادغام انشعابات و تغییرات انشعاب شامل واحد شماری،تغییر قطر، تغییر مسیر و محل کنتور ، تغییر سطح کنتور :

   1-     آخرین قبض آب بها ء مصرفی

   2- پایان کار یا صورتجلسه تفکیکی و پروانه ساختمانی واحدهای احداثی قبل از 1/1/70

 

 

 مدارک لازم جهت آزمایش و یا تعویض کنتور :

   آخرین قبض آب بها مصرفی

  

مدارک لازم جهت واگذاری انشعاب جدید :

1- اصل سند مالکیت شامل :سند یا بنچاق یا اجاره نامه رسمی سازمان اوقاف تصویر جواز کسب یا مجوز اتحادیه صنفی برای املاک غیر مسکونی (تجاری)

2- ارائه نشانی دقیق یا شماره اشتراک ملک مجاور

 

 اعلام پلاک ثبتی به مراجع قضایی

استعلام مقام قضایی  که در آن شماره اشتراک قید شده باشد آخرین قبض آب بها ء مصرفی

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.