ارتباط با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده

 

همکاران محترم می توانند با شماره تماس ذیل با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده در ارتباط باشند:

تلفن مستقیم : 44524901     تلفن داخلی :110

روزهای  ملاقات بابانوان محترم شرکت درایام هفته به شرح ذیل میباشد:

 روزهای یک شنبه: ازساعت  14   الی 16

 روزهای دوشنبه:  ازساعت10 الی 12  و13  الی 16

روزهای سه شنبه : ازساعت 14  الی16 

خواهشمنداست پیش ازمراجعه هماهنگی لازم بعمل آید 

روزهای یک شنبه: ازساعت  14   الی 16

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.