اهداف و برنامه ها

اهداف :

- بهبود زندگی خانوادگی و شغلی همکاران در ابعاد آموزشی اجتمایی فرهنگی و ورزشی

- تلاش در جهت سلامت جسمی و روحی بانوان شرکت

- تلاش برای رفع مشکلات کاری بانوان با هدف بهبود جایگاه سازمانی آنها در شرکت

- حمایت از زنان سرپرست خانوار با هدف بهبود وضعیت معیشتی و شغلی آنها

- ایجاد انگیزه کاری و روحیه مسئولیت پذیری

 

برنامه ها :

- تشکیل کارگاهای آموزشی ازدواج و راهکارهای بهبود روابط زن وشوهر فرزند پروری بطور مستمر

- تشکیل اطاق مشاوره فردی برای کل پرسنل خانم و آقا در سطح شرکت با حضور مشاور خانواده

- اردوهای یک روزه تفریحی با هدف شادابی و نشاط پرسنل

- تشکیل نشست هایی طی سال برای بانوان با مدیر عامل محترم شرکت به منظور کمک به رفع مشکلات آنها

- انجام معاینات و آزمایشات ادواری به منظور سلامتی همکاران با همکاری امور اداری و ایمنی و بهداشت

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.