ماموریت ها ، وظایف و فعالیت های شرکت

* ماموریت :

تامین و توزیع آب شرب بهداشتی و همچنین جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران:

  *استحصال آب با کمیت و کیفیت مطلوب، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه ها و تاسیسات آبرسانی

 *ایجاد ، بهره برداری و نگهداری سیستم های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب.

*خدمت رسانی بهنگام و مطلوب به مشترکین.

      *به کارگیری سرمایه انسانی توانمند، بهبود و ارتقاء دانش آنها.

*وظایف :

*در ارتباط با مشترکین: تکریم و پاسخگویی شفاف و بموقع.

*در ارتباط با کارکنان: حفظ کرامت انسانی ، عدالت سازمانی و سلامت اداری.

*در ارتباط با تامین کنندگان: ایجاد حس اعتماد و تعهد متقابل.

*در ارتباط با جامعه: رعایت توسعه پایدار.

*در ارتباط با انجام فعالیت ها: بهبود مستمر و بکارگیری سیستم های مدیریتی.

 

*فعالیت ها :

 

عکس

 

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.