هدف

هدف و ماموریت شرکت :

 

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران با هدف ایجاد و بهره برداری از تاسیسات به منظور تامین و توزیع آب شرب بهداشتی برای ساکنین مناطق تحت پوشش در راستای تحقق به اهداف ف ماموریت خود را کمک به ارتقاء سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه ،مستمر و پایدار آب آشامیدنی مورد نیاز مناطق تحت پوشش و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت  موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب می داند و تلاش می نماید این ماموریت را با نوسازی یا ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای مناطق تحت پوشش بهره برداری درست از تاسیسات موجود و ارائه خدمات شایسته به مشترکین به انجام برساند.

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.