* هدف :

نایل شدن به یکی از برترین شرکت‌ها در تامین و توزیع آب شرب، جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، افزایش رضایتمندی طرفهای ذینفع در راستای توسعه پایدار.

 

*چشم انداز و استراتژی :

عکس

 

 

 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.