آدرس : کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج – تهرانسر مرکزی – میدان کمال الملک - انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی )

کدپستی :۱۳۸۸۷۸۴۸۵۱


تلفنخانه مرکزی : ۹-۴۴۵۰۸۳۳۶


نمابر :۴۴۵۲۴۹۰۲

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.