نشانی

 

آدرس : کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج – تهرانسر مرکزی – میدان کمال الملک - انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی )

کدپستی :1388784851


تلفنخانه مرکزی : 9-44508336


نمابر :44524902

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.