مدیرعامل و معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

مهدی اکبریان

مدیر عامل

تلفن : 02144520061

پست الکترونیک :

m.akbarian@wtown.tpww.ir

 

 مدیرعامل

محمدرضا فاضلی

معاون درآمد و مشترکین

 

02144720088 تلفن :

پست الکترونیک :

m.fazeli@wtown.tpww.ir

 fazeli

سید جعفر محمودی

معاون مهندسی و توسعه

تلفن : 02144592660

پست الکترونیک :

j.mahmodi@wtown.tpww.ir

 mahmodi

علیرضا گنجی خیبری

معاون بهره برداری

تلفن: 02165279313

 

پست الکترونیک:

 

d.ghanji@wtown.tpww.ir

 ganji

محسن سلیمی

معاون مالی و پشتیبانی

تلفن:02144528333

پست الکترونیک:

m.salimi@wtown.tpww.ir

 salimi

حسین اکبریان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

تلفن:02144520059

پست الکترونیک :

h.akbarian@wtown.tpww.ir

 akbarian moaven  

تماس با قائم مقام و مشاورین شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

احمد علی امینی

قائم مقام مدیرعامل

تلفن : 02144525626

 amini

فرهاد منصور بقائی

مشاور مدیر عامل

تلفن :02144525478

baghaee  

مهدی شیخی پور

مشاور مدیر عامل

تلفن :02144525478

 sheykhipor

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.