درباره ما

درباره ما

دست یابی به اطلاعات و داده ها برای مخاطبین درون و برون سازمانی کار ساده ای نیست. زیرا این آمار

و اطلاعات  پراکنده و به صورت نامنظم در پایگاه های متعددی قرار دارند.

راه اندازی شبکه آمار و اطلاعات با هدف یک دست کردن، نظام مند کردن  ، دسته بندی و سازمان دادن

حجم فراوانی از آمار و اطلاعات انجام گردیده است. در واقع این شبکه،  یک پایگاه پُرتال است که در تلاش

است آمار و اطلاعات شرکت  را جمع آوری و در یک سامانه الکترونیکی در اختیار مخاطبین قرار دهد. 

اهداف:

اطلاع رسانی مناسب و متمرکز  در خصوص آمار شرکت

ارایه آمار دقیق و به روز

تسریع در گردآوری و قابل دسترس بودن آمار

 

 تماس با ما

آدرس :

کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج-تهرانسر مرکزی- خیابان شهید علیرضا راسخ مهر(خیابان یکم غربی)

دفتر  :                آمار و فناوری اطلاعات

تلفن تماس:               44538485

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.