گزیده اخبار

 • در غرب استان تهران برگزار شد/نشست خبری مدیران آبفای شهرهای شهرستان شهریار

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار اعلام کرد/نصب 1300 انشعاب فاضلاب در شهرستان شهریار

 • حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در شهرستان قدس

 • برگزاری دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در صباشهر شهرستان شهریار

 • دیدار مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب شهرهاو شهرکهای غرب تهران با امام جمعه شهریار

 • دیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهرها وشهرک های غرب تهران با فرماندار شهرستان شهریار

 • در شهرستان قدس اجرا شد/ بیش از 7 کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی

 • تعویض 800 دستگاه کنتور فرسوده آب در شهرستان قدس

 • شناسایی و جمع آوری انشعاب آب 63 میلیمتری در صباشهر شهرستان شهریار

 • در شهرستان های قدس و ملارد برگزار شد/ دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب

Loading
Loading
 • در غرب استان تهران برگزار شد/نشست خبری مدیران آبفای شهرهای شهرستان شهریار

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار اعلام کرد/نصب 1300 انشعاب فاضلاب در شهرستان شهریار

 • حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در شهرستان قدس

 • برگزاری دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در صباشهر شهرستان شهریار

 • دیدار مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب شهرهاو شهرکهای غرب تهران با امام جمعه شهریار

 • دیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهرها وشهرک های غرب تهران با فرماندار شهرستان شهریار

 • در شهرستان قدس اجرا شد/ بیش از 7 کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی

 • تعویض 800 دستگاه کنتور فرسوده آب در شهرستان قدس

 • شناسایی و جمع آوری انشعاب آب 63 میلیمتری در صباشهر شهرستان شهریار

 • در شهرستان های قدس و ملارد برگزار شد/ دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب

Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
97/29 مناقصه
97/30 مناقصه
ت ج97/21 مناقصه
97/27 مناقصه
97/23 مناقصه
97/26 مناقصه
97/ت19 مناقصه
97/ت21 مناقصه
97/ت13 مناقصه
97/16 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading

نظرسنجی

نظر شما در باره سایت چیست؟


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.