گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
98/7 مناقصه
98 / ت 12 مناقصه
98/6 مناقصه
98/14 مناقصه
98/4ت مناقصه
98- 13ت مناقصه
98/16/37ت/ مناقصه
98/11 مناقصه
98/3ت مناقصه
98/2ت مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

Loading

نظرسنجی

نظر شما در باره سایت چیست؟


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.