گزیده اخبار

 • زنگ آب در سطح مدارس برگزیده ابتدایی غرب استان تهران نواخته شد

 • تقدیراز مدیران آبفای شهریار و باغستان

 • ایجاد شبکه فاضلاب شهری صفادشت با مشارکت شهرداری

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد/اصلاح 200 متر شبکه آبرسانی

 • عملکرد آبفای شهرستان شهریار تشریح شد در هفته دولت/

 • انتصابات جدید در آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • مدیر امور آبفای شهر صفادشت خبر داد/توسعه و اصلاح بیش از 7 هزار متر شبکه آبرسانی

 • در شهرستان شهریار اجرا شد/ عملیات خط انتقال آب شرب مخزن 5 هزار متر مکعبی شاهدشهر

 • مدیرامورآبفای شهرستان شهریار/ عملیات حفر 2 حلقه چاه درشهریار آغازشد

 • تجلیل از کارمندان نمونه آبفای غرب استان تهران

Loading
Loading
 • زنگ آب در سطح مدارس برگزیده ابتدایی غرب استان تهران نواخته شد

 • تقدیراز مدیران آبفای شهریار و باغستان

 • ایجاد شبکه فاضلاب شهری صفادشت با مشارکت شهرداری

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد/اصلاح 200 متر شبکه آبرسانی

 • عملکرد آبفای شهرستان شهریار تشریح شد در هفته دولت/

 • انتصابات جدید در آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • مدیر امور آبفای شهر صفادشت خبر داد/توسعه و اصلاح بیش از 7 هزار متر شبکه آبرسانی

 • در شهرستان شهریار اجرا شد/ عملیات خط انتقال آب شرب مخزن 5 هزار متر مکعبی شاهدشهر

 • مدیرامورآبفای شهرستان شهریار/ عملیات حفر 2 حلقه چاه درشهریار آغازشد

 • تجلیل از کارمندان نمونه آبفای غرب استان تهران

Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
97/25 مناقصه
97/18 مناقصه
97/ت13 مناقصه
97/16 مناقصه
97/ت14 مناقصه
97/21 مناقصه
97/19 مناقصه
97/ت11 مناقصه
97 /ت12 مناقصه
97/14 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading

نظرسنجی

نظر شما در باره سایت چیست؟


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.