پروژهای تحقیقاتی در حال انجام

 

1- بررسی فنی و اقتصادی طرح مخازن آب بتنی بصورت یکپارچه ( بدون درز انبساط  )

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.