اولویت های تحقیقاتی

عناوین اولویت های پژوهشی سال 1395

 بررسی علل مشکل ماسه دهی چاهها و ارائه راهکارهای عملی در مقیاس پایلوت

 

عناوین اولویت های پژوهشی سال 1393

 

1- بررسی علل شوری آب چاه های صفا دشت و ارائه راهکارهای لازم جهت جلوگیری از آن

2-بررسی اثرات ناشی از وقوع زلزله بر تاسیسات آبرسانی شهریار بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.