شهرقدس ( اطلاعات فنی و پایه)

بخشهای مختلف منطقه  شهرقدس

مشخصات مدیر منطقه:

نام و نام خانوادگی: بهزاد رضوانی

پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir

آدرس امور: کیلومتر20 جاده قدیم کرج- شهرقدس بلوار 45 متری  انقلاب- بلوار مصلی- خ مفتح-جنوبی-امور آب و فاضلاب شهرقدس

تلفن تماس: 46824900


مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
(نام و تلفن تماس  مسئول مشترکین : ایرج عبداله زاده  46853454)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

نام و شماره تماس مسئول بهره برداری :

محمد شاه قلی _ 09122658801

 تلفن تماس امداد و حوادث : 46826686
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

نام و شماره تماس مسئول فنی :

غلام حسین حاج حیدری _ 09125752479

محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به جاده قدیم کرج از غرب به معادن شن و ماسه از جنوب و شرق به کمربندی شهریار- شهر قدس محدود می شود .

 اطلاعات فنی و پایه :

  
عملکرد سال1395

 

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

331666

2

جمعیت کل

نفر

347008

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

50643

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

247

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

56

6

تعداد کل مخازن

باب

8

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

41350

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

5

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

2540

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

43

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

26180659

12

تعداد چاههای کل

حلقه

49

13

تعداد کل پرسنل

نفر

68

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.