فردوسیه (اطلاعات پایه وفنی )

بخشهای مختلف منطقه فردوسیه


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی:یوسف قهرمانی
پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir
آدرس امور : شهریار بلوار امام خمینی نرسیده به میدان منصوری - پشت شهرداری فردوسیه امور آبفای فردوسیه تلفن
تماس: 65465007     

             

مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات

 مسئول مشترکین: خانم معصومه یوسفی ( تلفن تماس 65466822)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب
 آدرس و تلفن امداد و حوادث: فردوسیه - بلوار امام خمینی- انتهای خیابان خیام - تلفن 65465515  
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

مرتضی امینی:65465007

محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به شهریار از غرب به وحیدیه از جنوب به شاهدشهر و از شرق به صباشهر محدود می شود .
 
      
اطلاعات فنی و پایه:

  عملکرد سال1395

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

39101

2

جمعیت کل

نفر

39647

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

6300

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

60

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

13

6

تعداد کل مخازن

باب

2

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

6200

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

2

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

295

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

9

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

2912081

12

تعداد چاههای کل

حلقه

9

13

تعداد کل پرسنل

نفر

13

 
    
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.