باغستان (اطلاعات پایه و فنی )

بخشهای مختلف منطقه باغستان
 

مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی:ناصر محرمی
پست الکترونیک:n.moharami@wtown.tpww.ir
آدرس امور: جاده قدیم شهریار باغستان –  بلوار امام خمینی  روبروی سه راه بابا سلمان - کوی صنعت - - امور آب و فاضلاب باغستان ،کدپستی: 33541141557

تلفن:65230561- 65237116     

                 

 

مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات

( نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: حسن شفیع خواه  65230564)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب
 تلفن تماس امداد و حوادث: 65232899
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات
 
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به شهرقدس از غرب به شهریار از جنوب به اسلامشهر از شرق به منطقه 18 تهران محدود می شود .
 
  
اطلاعات فنی و پایه منطقه :
   

عملکرد سال1395 

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

99785

2

جمعیت کل

نفر

102993

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

24507

4

طول شبکه توزیع(در مدار)

کیلومتر

135

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

42

6

تعداد کل مخازن

باب

11

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

8500

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

4

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

800

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

24

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

9421979

12

تعداد چاههای کل

حلقه

24

13

تعداد کل پرسنل

نفر

18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.