اندیشه (اطلاعات پایه و فنی)

بخشهای مختلف منطقه  اندیشه


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی: علی مرادی
آدرس امور :اندیشه فاز 3 -خیابان آزادی -نرسیده به پمپ بنزین- روبروی پارک -امور آب و فاضلاب اندیشه   
تلفن تماس:65563584
                
 
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: کامران پاشاکی مرادمند/تلفن تماس 65563585

 

بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

 مسئول بهره برداری و فنی: غلامرضا یوسفی /شماره تماس  65344881

 تلفن تماس امداد و حوادث:65542523
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

اطلاعات فنی و پایه:
        

عملکرد  سال1395

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

134780

2

جمعیت کل

نفر

138866

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

10278

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

194

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

24

6

تعداد کل مخازن

باب

4

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

15500

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

1440

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

19

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

1126837

12

تعداد چاههای کل

حلقه

19

13

تعداد کل پرسنل

نفر

15

 
      
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.