ارتباط با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده

 

همکاران محترم می توانند با شماره تماس ذیل با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده در ارتباط باشند:

تلفن مستقیم : 44525478     تلفن داخلی : 266

در ضمن ملاقات حضوری با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده از ساعت 9 صبح ال 16 در محل ستاد شرکت

(در ساختمان شماره 1)با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد.