تاریخچه ،محدوده،هدف و ماموریت شرکت

 

تاریخچه شرکت :

 

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران در بهمن ماه سال 1372 فعالیت خود را با تحویلگیری 11 شهرک آغاز نمود و در حال حاضر مدیریت تامین ،توزیع و ذخیره آب شرب ساکنین 13 شهر ،43 شهرک و 4 فاز را باجمعیتی بالغ بر 1579373 نفر را بر عهده دارد .

 

محدوده شرکت :

 

محدوده این شرکت به وسعت 1619 کیلومتر مربع بوده و شهرستانهای شهرقدس،شهریار ،ملاردو مناطق 21 و 22 شهرداری شهر تهران که مناطقدهکده المپیک ،وردآورد،تهرانسر، شهرقدس،شهریار ،ملارد ،مارلیک ،صفادشت ،وحیدیه ،فردوسیه ،باغستان ،شاهد شهر و اندیشه می باشد .