نشانی

 

آدرس : کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج – تهرانسر ابتدای بلوار اصلی تهرانسر – انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی )


تلفنخانه مرکزی : 9-44508336 


نمابر :44524902

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.