تصاویر برگزیده

 تصفیه‌خانه فاضلاب ملارد    
 30 دی 94  7 بهمن 94  
  3 بهمن 94
  
   
    
    
    
    
    
    
  


  
    
 
   
    

 
   


    
    
    
    
    
    
    
   
 

  
 عملیات لوله‌گذاری فاضلاب شهرستان قدس شتاب گرفت خط انتقال آب چاه جدید شهرک دانش اجرا شد  
 کارگاه آموزشی عملیات حفر یک حلقه چاه آب شرب در ملارد آغاز شد  
   نمایشگاه دولت