گزیده اخبار

 • اطلاعیه افت فشار و قطعی آب شرب

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار خبر داد/بازسازی 3 حلقه چاه آب شرب در شهریار

 • دردهه مبارک فجر/برگزاری همایش آب، محیط زیست و سلامت جامعه در ملارد

 • با حضور عوامل امور آب و فاضلاب شهریار/شناسایی و جمع آوری انشعاب آب غیر مجاز با قطر یک اینچ در رزکان

 • بازدید مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران از نحوه خدمات رسانی به مشترکین

 • اطلاعیه

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار خبر داد/ اجرای عملیات جابجایی خط انتقال 400 میلیمتری

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران انجام شد/استقرار استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها

 • کسب مقام دوم و سوم مسابقات شنای آبفای استان تهران

 • نصب سامانه شن گیر در چاه کاوسیه شهرستان قدس

Loading
Loading
 • اطلاعیه افت فشار و قطعی آب شرب

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار خبر داد/بازسازی 3 حلقه چاه آب شرب در شهریار

 • دردهه مبارک فجر/برگزاری همایش آب، محیط زیست و سلامت جامعه در ملارد

 • با حضور عوامل امور آب و فاضلاب شهریار/شناسایی و جمع آوری انشعاب آب غیر مجاز با قطر یک اینچ در رزکان

 • بازدید مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران از نحوه خدمات رسانی به مشترکین

 • اطلاعیه

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار خبر داد/ اجرای عملیات جابجایی خط انتقال 400 میلیمتری

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران انجام شد/استقرار استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهها

 • کسب مقام دوم و سوم مسابقات شنای آبفای استان تهران

 • نصب سامانه شن گیر در چاه کاوسیه شهرستان قدس

Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
96/ت29 مناقصه
96/109/543 مزایده
96/30 مناقصه
96 /ت12 مناقصه
96/109/511داخلی مزایده
96/12 مناقصه
96/22 مناقصه
96/17 مناقصه
96/26 مناقصه
96/25 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.