گزیده اخبار

 • فاز دوم طرح آبرسانی رینگ شرقی شهریار/اجرای خط انتقال 600 و 800 میلی متر چدن داکتیل آغاز شد

 • به مناسبت 13 آبان/ نمایش عروسکی آموزش فرهنگ مصرف بهینه آب در قدس

 • تقدیر شورای اسلامی شهریار از آبفا

 • همزمان با روز دانش آموز/ برگزاری جشن آب در شهر صفادشت

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار/ چاه آب شرب دینارآباد بازسازی شد

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/توسعه بیش از 5 کیلومتر شبکه آبرسانی

 • با مشارکت امور آبفای شهرستان شهریار/برگزاری دومین نمایشگاه استانی فرهنگ پیوند و مشارکت اولیاء و مربیان

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت/ تعویض بیش از 1000 دستگاه کنتور فرسوده

 • زنگ آموزش آب در مدارس شهرستان های غرب تهران نواخته شد

 • افت فشار آب شهرک های بانک ملت و فاز 2 مخابرات شهریار برطرف شد

Loading
Loading
 • فاز دوم طرح آبرسانی رینگ شرقی شهریار/اجرای خط انتقال 600 و 800 میلی متر چدن داکتیل آغاز شد

 • به مناسبت 13 آبان/ نمایش عروسکی آموزش فرهنگ مصرف بهینه آب در قدس

 • تقدیر شورای اسلامی شهریار از آبفا

 • همزمان با روز دانش آموز/ برگزاری جشن آب در شهر صفادشت

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار/ چاه آب شرب دینارآباد بازسازی شد

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/توسعه بیش از 5 کیلومتر شبکه آبرسانی

 • با مشارکت امور آبفای شهرستان شهریار/برگزاری دومین نمایشگاه استانی فرهنگ پیوند و مشارکت اولیاء و مربیان

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت/ تعویض بیش از 1000 دستگاه کنتور فرسوده

 • زنگ آموزش آب در مدارس شهرستان های غرب تهران نواخته شد

 • افت فشار آب شهرک های بانک ملت و فاز 2 مخابرات شهریار برطرف شد

Loading
عنوانشمارهنوع
96/28 مناقصه
96/22 مناقصه
96/17 مناقصه
96/26 مناقصه
96/25 مناقصه
96/23 مناقصه
ت5/ 96 مناقصه
96/10 مناقصه
96/2ت مناقصه
96/9 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.