گزیده اخبار

 • در شهرستان شهریار اجرا شد/ طرح خط انتقال آب شرب به شهرک جعفریه

 • بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قدس از پروژه های در حال اجرای آبفا

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب/تصمیم به تشکیل تیم های واکنش سریع

 • نصب200 رشته انشعابات فاضلاب خیابان جانبازان در شهرستان قدس

 • بررسی روشهای فرهنگ سازی مصرف صحیح آب

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب برگزار شد/ اولین جلسه کارگروه حقوقی و املاک

 • اصلاح شبکه آبرسانی به طول 1000 متر در شهرستان قدس

 • در شهرستان قدس اجرا شد/نمایش عروسکی با موضوع صرفه جویی در آب

 • اجرای عملیات بهسازی چاه آب شرب شهرک فرزان شهرستان قدس

 • امام جمعه شهرستان شهریار تاکید کرد/استفاده حداکثری از تریبون نماز جمعه و ظرفیت های موجود برای فرهنگ سازی

Loading
Loading
 • در شهرستان شهریار اجرا شد/ طرح خط انتقال آب شرب به شهرک جعفریه

 • بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قدس از پروژه های در حال اجرای آبفا

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب/تصمیم به تشکیل تیم های واکنش سریع

 • نصب200 رشته انشعابات فاضلاب خیابان جانبازان در شهرستان قدس

 • بررسی روشهای فرهنگ سازی مصرف صحیح آب

 • در آبفای شهرها و شهرکهای غرب برگزار شد/ اولین جلسه کارگروه حقوقی و املاک

 • اصلاح شبکه آبرسانی به طول 1000 متر در شهرستان قدس

 • در شهرستان قدس اجرا شد/نمایش عروسکی با موضوع صرفه جویی در آب

 • اجرای عملیات بهسازی چاه آب شرب شهرک فرزان شهرستان قدس

 • امام جمعه شهرستان شهریار تاکید کرد/استفاده حداکثری از تریبون نماز جمعه و ظرفیت های موجود برای فرهنگ سازی

Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
97/2 مناقصه
97/6 مناقصه
97/8 مناقصه
97.109.35 مزایده
97/109/17 مزایده
96/35 مناقصه
96/32 مناقصه
96/109/543 مزایده
96/30 مناقصه
96 /ت12 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.