گزیده اخبار

 • همکاری که مرگش هم موجب تولد دوباره شد

 • انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • مدیر امور ابفای شهرستان ملارد خبر داد/تبدیل 540 رشته انشعاب آب غیرمجاز به مجاز

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/آغاز عملیات نصب انشعاب های فاضلاب در این شهرستان

 • برگزاری فینال مسابقات والیبال

 • سه راه گیری خط آبرسانی 400 به 600 چدن داکتیل

 • مدیر امور آبفای شهرستان ملارد/تعویض بیش از 1700 دستگاه کنتور فرسوده

 • در شهرستان شهریار/آغاز اجرای عملیات نصب انشعاب های فاضلاب

 • تجهیز مخزن ذخیره آب شهر فردوسیه به سامانه گندزدایی

 • انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

Loading
Loading
 • همکاری که مرگش هم موجب تولد دوباره شد

 • انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • مدیر امور ابفای شهرستان ملارد خبر داد/تبدیل 540 رشته انشعاب آب غیرمجاز به مجاز

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/آغاز عملیات نصب انشعاب های فاضلاب در این شهرستان

 • برگزاری فینال مسابقات والیبال

 • سه راه گیری خط آبرسانی 400 به 600 چدن داکتیل

 • مدیر امور آبفای شهرستان ملارد/تعویض بیش از 1700 دستگاه کنتور فرسوده

 • در شهرستان شهریار/آغاز اجرای عملیات نصب انشعاب های فاضلاب

 • تجهیز مخزن ذخیره آب شهر فردوسیه به سامانه گندزدایی

 • انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
96/33 مناقصه
96/27ت مناقصه
96/31 مناقصه
96/12 مناقصه
96/22 مناقصه
96/17 مناقصه
96/26 مناقصه
96/25 مناقصه
96/23 مناقصه
ت5/ 96 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.