گزیده اخبار

 • در آستانه هفته وحدت/از خبرنگاران فعال شهرستان های غرب تهران تجلیل شد

 • برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب در شهرستان ملارد

 • مدیر امور آبفای قدس خبر داد/ شناسایی و جمع آوری 723 رشته انشعاب آب غیر مجاز

 • با حضور آبفا/ برگزاری مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان حضرت خدیجه(س) فاز یک اندیشه

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/توسعه شبکه آبرسانی به طول 600 متر در قدس

 • مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد: حفر 7 حلقه چاه آب شرب در شهرستان ملارد

 • حذف 3 کیلومتر شبکه موازی از خطوط آبر سانی شهرستان قدس

 • بازدید مدیرعامل آبفای شهرها وشهرکهای غرب تهران/ از اجرای پروژه رینگ شرقی شهریار

 • معاون فنی و توسعه آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران خبر داد: ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی شهر اندیشه به پایان رسید

 • بازدید اعضای شورای اسلامی شهریار / از اجرای پروژه رینگ شرقی آبرسانی

Loading
Loading
 • در آستانه هفته وحدت/از خبرنگاران فعال شهرستان های غرب تهران تجلیل شد

 • برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب در شهرستان ملارد

 • مدیر امور آبفای قدس خبر داد/ شناسایی و جمع آوری 723 رشته انشعاب آب غیر مجاز

 • با حضور آبفا/ برگزاری مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان حضرت خدیجه(س) فاز یک اندیشه

 • مدیر امور آبفای شهرستان قدس/توسعه شبکه آبرسانی به طول 600 متر در قدس

 • مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد: حفر 7 حلقه چاه آب شرب در شهرستان ملارد

 • حذف 3 کیلومتر شبکه موازی از خطوط آبر سانی شهرستان قدس

 • بازدید مدیرعامل آبفای شهرها وشهرکهای غرب تهران/ از اجرای پروژه رینگ شرقی شهریار

 • معاون فنی و توسعه آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران خبر داد: ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی شهر اندیشه به پایان رسید

 • بازدید اعضای شورای اسلامی شهریار / از اجرای پروژه رینگ شرقی آبرسانی

Loading
عنوانشمارهنوع
96/12 مناقصه
96/27 مناقصه
96/29 مناقصه
96/22 مناقصه
96/17 مناقصه
96/26 مناقصه
96/25 مناقصه
96/23 مناقصه
ت5/ 96 مناقصه
96/10 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.