گزیده اخبار

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار/اجرای بیش از 59 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در شهریار

 • انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار/ افزایش مشترکین و برخورد قاطع با متخلفین انشعاب آب

 • همزمان با بازگشایی مدارس/ جلسه هم اندیشی آبفا با مسئولین ادارات آموزش و پرورش غرب استان تهران

 • مدیر امور آبفای شهرستان شهریار/ اجرای بیش از 19 کیلومتر خطوط انتقال آب در شهریار

 • قدردانی نماینده کارکنان از مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

 • تامین آب پایدار و ارتقاء سطح کیفی و کمی آب شرب شهرستان ملارد

 • بهره برداری از یک حلقه چاه آب شرب در شهرستان قدس

 • مدیر امور آبفای شهر وحیدیه/ جمع آوری بیش از 10 کیلومتر شبکه موازی آبرسانی

 • برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیرعامل ابفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران

Loading
Loading
Loading
عنوانشمارهنوع
96/25 مناقصه
96/23 مناقصه
ت5/ 96 مناقصه
96/10 مناقصه
96/2ت مناقصه
96/9 مناقصه
96/1 مناقصه
96/7 مناقصه
96/5 مناقصه
ت62 /6/96 مناقصه

تبلیغات مصرف بهینه آب

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 2

 • 1

Loading